Liên hệ đăng tin: 0899 768 867 hoặc email: hotrodoichu@gmail.com

Bảng giá

BẢNG GIÁ

Thông tin thanh toán:


  + Đông Á (Ngân hàng TMCP Đông Á):
    - STK: 0109234542, Chủ TK: Đỗ Vương Minh , Chi nhánh: Quang Trung


  + ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu):
    - STK: 187168609, Chủ TK: Đỗ Vương Minh , Chi nhánh: Thống Nhất

 

Bảng giá đăng tin:


  + 200.000 VNĐ/tin, tin được đăng cho đến khi tài sản được chuyển nhượng thành công.


  + Quý khách vui lòng gửi thông tin cần đăng qua địa chỉ e-mail:
     hotrodoichu@gmail.com, ban quản trị sẽ tiến hành đăng tin ngay sau khi
     nhận được thanh toán. Thông tin cần gửi bao gồm:
        - Nội dung, tiêu đề tin đăng, giá cả, địa điểm, số điện thoại liên hệ.
        - Hình ảnh.
        - Số tài khoản ngân hàng của quý khách đã dùng để thanh toán.

 

Bảng giá quảng cáo banner:


  + Ban quản trị sẽ thiết kế banner miễn phí cho quý khách theo thông tin được cung cấp (nội dung hiển thị trên banner, hình ảnh).


  + Banner T - Kích thước: 380px*100px: 500.000 VNĐ/tháng/quảng cáo.


  + Banner T2 - Kích thước: 650px*170px, Slider 10 giây, tối đa 5 quảng cáo: 500.000 VNĐ/tháng/quảng cáo.


  + Banner L - Kích thước: 250px*80px, Slider 5 giây, tối đa 34 quảng cáo: 100.000 VNĐ/tháng/quảng cáo.


  + Banner R - Kích thước: 250px*215px, Slider 5 giây, tối đa 14 quảng cáo: 250.000 VNĐ/tháng/quảng cáo.


  + Banner M - Kích thước: 650px*80px: 300.000 VNĐ/tháng/quảng cáo.


  + Banner B2 - Kích thước: 650px*170px, Slider 10 giây, tối đa 5 quảng cáo: 400.000 VNĐ/tháng/quảng cáo.


  + Banner B - Kích thước: 1170px*90px: 300.000 VNĐ/tháng/quảng cáo.

Top