Cần sang nhượng Hệ Thống Trung tâm Anh ngữ - Thành phố Hồ Chí Minh

Cần sang nhượng Hệ Thống Trung tâm Anh ngữ - Thành phố Hồ Chí Minh
93177
23/04/2021
Liên hệ
0909 045 188
Quận 11, Hồ Chí Minh
Cần sang nhượng Hệ Thống Trung tâm Anh ngữ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm nằm trên mặt tiền đường lớn của quận, gần nhiều trường tiểu học, trung học và đại học.
Thành lập từ năm nào: 2004 đến nay (17 năm)
 Hoạt động: TP. Hồ Chí Minh
 Số chi nhánh hiện tại: 3
Tổng số học viên đã đào tạo suốt 17 năm của hệ thống:
gần 100.000 học viên

Hiện tại số học viên đang học ở các chi nhánh: 1.800 học viên
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN NHƯỢNG
Bên mua đồng ý mua 100% cổ phần của TRUNG TÂM ANH NGỮ
Ngay sau khi ký hợp đồng, bên mua thanh toán 30% giá trị hợp đồng cho bên bán.
Bên mua thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại cho bên bán, đồng thời bên bán tiến hành
hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho bên mua. Thời gian bên mua thanh toán 100%
giá trị hợp đồng và bên bán hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho bên mua là 30 ngày
Giá : Thương Lượng
Top