Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn doichu.com.vn bao gồm :số điện thoại, và địa chỉ cần giao dịch để người mua có thể liên hệ khi có nhu cầu sang nhượng tài sản. Đây là các thông tin mà doichu.com.vn cần người bán cung cấp để đảm bảo thông tin liên hệ thông suốt cho giao dịch phát sinh và quyền lợi của các bên liên quan.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn doichu.com.vn  sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn doichu.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn doichu.com.vn.

 

4.  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân mà Sàn doichu.com.vn thu thập:

Sàn doichu.com.vn sẽ cung cấp thông tin cho bên thứ ba (Người bán hoặc người mua) để phục vụ cho việc tiến hành thanh toán giao dịch giữa các bên dựa trên nguyên tắc không xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của thành viên.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO BIỂU TƯỢNG

Địa chỉ: : 66/1 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

        E-mail: hotrodoichu@gmail.com

        Điện thoại: 0907 733 789

 

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình thông qua Ban quản trị sàn doichu.com.vn .

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn doichu.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị sàn doichu.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do  và hướng dẫn thành viên khôi phục lại thông tin.

 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên sàn doichu.com.vn được sàn doichu.com.vn kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sàn doichu.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về  thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, sàn doichu.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý sàn doichu.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:

Sàn doichu.com.vn và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website doichu.com.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn doichu.com.vn và thực hiện theo các bước sau:

  1. Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: hotrodoichu@gmail.com.
  2. Bước 2: Ban quản trị Sàn doichu.com.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sàn doichu.com.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
  3. Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn doichu.com.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO BIỂU TƯỢNG

Địa chỉ: : 66/1 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

E-mail: hotrodoichu@gmail.com

 

Sàn doichu.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Sàn doichu.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Tùy theo mức độ vi phạm của người bán, Ban quản trị sẽ quyết định gõ bỏ toàn bộ tin rao của người bán đó, đồng thời sẽ chấm dứt hợp đồng liên quan.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

Top