Cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp

Cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp, chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của  sàn doichu.com.vn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Ban quan trị nhận khiếu nại qua email: hotrodoichu@gmail.com

Bước 2: Ban quan trị của sàn doichu.com.vn sẽ trục tiếp liên hệ 2 bên liên quan, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Ban quan trị của sàn doichu.com.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người bị thiệt hại giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ban quan trị sàn doichu.com.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

 

Website quảng cáo đăng tin doichu.com.vn tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người dùng dịch vụ). Vì vậy, đề nghị các thành viên cung cấp tin đăng dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Ban quan trị sàn doichu.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

 

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quan trị sàn doichu.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Ban quan trị sàn doichu.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Ban quan trị sàn doichu.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin đăng về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên sàn doichu.com.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Top